Descripción

LLa defensa dels consumidors és una prioritat del despatx. Rafael Aguilar Advocats està especialitzat en la defensa dels interessos dels consumidors davant d’entitats bancàries, financeres i grups inversors.

  • Estudi de les clàusules abusives (IRPH, clàusula sòl, despeses, interès de demora i venciment anticipat) 1ª visita gratuïta
  • Reclamació extrajudicial de clàusules abusives
  • Demandes a Entitats Bancària per clàusules abusives
  • Execucions Hipotecàries
  • Oposicions execucions hipotecàries i dació en pagament