Descripción

A Rafael Aguilar Abogados us assessorem en tots els àmbits de compra i venda de terrenys, així com contractes d’arrendament i gestió de patrimoni.

La nostra experiència professional fa que cuidem tots els detalls des del principi fins al final.

  • Solució als problemes jurídics del sòl
  • Planejament, gestió i disciplina urbanística
  • Assessorament en matèria de concursos i licitacions públiques
  • Reclamacions de Responsabilitat Patrimonial
  • Redacció d’informes jurídics en matèria urbanística
  • Tramitació de tota mena de gestions de caràcter urbanístic davant del Registre de la Propietat, notaries, entitats locals i altres administracions públiques (divisió horitzontal, reparcel·lacions, segregacions, consolidació d’obra, canvi d’ús, etc.)