Descripción

Els nostres experts en comptabilitat i fiscalitat us ofereixen tots els serveis que necessites en el dia a dia del teu negoci:

 • Consulta i assessorament permanent.
 • Presentació de declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.
 • Resum anual d’IVA i IRPF.
 • Declaració anual model 347.
 • Declaració Intrastat i resum 349.
 • Presentacions model 202 (pagament a compte impost societats).
 • Gestió comptable mensual.
 • Tancament comptable de l’exercici.
 • Contestació de notificacions de l’AEAT.
 • Ajornaments de l’AEAT.
 • Recursos de caràcter administratiu i contenciós administratiu.
 • Presentació llibres oficials davant del registre mercantil de Barcelona.
 • Confecció i tramitació de l’impost de societats i comptes anuals.
 • Gestió i assistència a inspeccions d’hisenda.